NEWS BAND MUSIC VIDEO LIVE PHOTOS MERCH MAIL
Anachronic is back
Zde budete postupně nalézat nejnovější informace o skupině, která se po deseti letech opět sešla v původním složeni a připravuje materiál pro své druhé album.

15.Říjen 2003
První zkouška. Show začíná!!! Nebo práce???

Říjen 2003
Nástroje a aparatura se stěhují do nové zkušebny. Maršíkovi TAMA drums jsou umístěny na dno bývalého rehabilitačního bazénu.

Září 2003
Haukovi se podařilo sehnat zkušebnu v místnosti bývalé rehabilitace. Byly provedeny nutné úpravy, upravena akustika a interiér.

Léto 2003
Hauk a Maršík nakupují vybavení. Obnovení Anachroniku se již konkrétně plánuje.

Jaro 2003
Všichni čtyři se občas scházejí při různých příležitostech. O obnovení skupiny se občas mluví.

Leden 2003
Herynk se stěhuje do Čech natrvalo.

Prosinec 2002
Poprvé se podařilo uskutečnit setkání všech čtyř bývalých členů skupiny, neboť Herynk stále častěji přijíždí do České Republiky ze svého bydliště v Londýně.

2002
V průběhu roku se definitivně rozpadá Brettova Volnost. U piva se občas schází s Haukem a Maršíkem. O obnovení Anachroniku se příliš nemluví.

1999-2002
Hauk a Maršík se občas setkávaji na pivu. Při povídani o muzice je často vyslovena myšlenka obnovení Anachroniku. Ani jeden to však zatím nebere příliš vážně.